Geschiedenis

Het ontstaan van Fanfare St. Judocus

In 1951 trok een groep jeugdige St.-Joostenaren mee in de carnavalsoptocht in Pey. Zij beeldden de St.-Jooster fanfare uit. Dit bracht rector Beij op het idee om een eigen fanfare op te richten, omdat bij ieder kerkelijk gebeuren een beroep gedaan moest worden op Fanfare St.-Joseph uit Pey. Er werd een bestuur samengesteld dat contact zocht met dhr. J. Cuypers uit Pey om de muzikale leiding op zich te nemen.

De gelden voor de eerste instrumenten werden bijeengebracht door inzameling van metalen, lompen, papier en flessen maar ook door giften van de St.-Jooster bevolking. In overleg met de dirigent werd besloten, als een soort reserve, drie instrumenten te lenen van  Fanfare St.-Joseph Pey om onder alle omstandigheden een complete bezetting beschikbaar te hebben. De contributie werd vastgesteld op ƒ 0,10 per week.

Verbluffend eenvoudig wist dirigent Cuypers voor elk instrument een bespeler te vinden. Moest hij bijvoorbeeld een tubaspeler hebben, dan vroeg hij aan een persoon die hij geschikt achtte, om even in een bierviltje te bijten, waarna hij hem zeer serieus meedeelde dat zijn gebit en lippen perfect waren om tuba te blazen.

De oprichting

Op 1 februari 1952 werd Fanfare St.-Judocus opgericht en op 20 juli 1952 werden al de eerste communicantjes naar de kerk begeleid met een processiemars.

100 jaar Kromstaf, bliksemactie

In januari 1953 werd een landelijke bliksemactie gehouden ten behoeve van 100 jaar Kromstaf. Verhoudingsgewijs werd in St.-Joost hiervoor het meeste geld ingezameld. Dat leidde tot een uitnodiging voor de fanfare om in Hilversum voor de radio te spelen. Uitgevoerd werd de Güsto Marsch, welke na afloop beloond werd met een daverend applaus.

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

Na toetreding tot de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen werd in 1954 een uitnodiging ontvangen tot deelname aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Toen het korps op zaterdag 14 augustus 1954 op het podium had plaatsgenomen en dirigent Cuypers de partituren aan de jury overhandigde werd hem door de jury gevraagd of hij de lagere school had meegebracht. Als antwoord werd een concert gegeven dat werd beloond met een 1ste prijs en promotie naar de derde afdeling met de aantekening op het juryrapport ‘Eminente uitvoering’.

Uniformen

In 1965 was het merendeel van de verenigingen geüniformeerd en werd besloten om ook ons korps te uniformeren. In het plaatselijk dagblad stond een advertentie: ‘Uniformen te koop wegens omschakeling der KLM, 50 stuks’. Deze uniformen werden gekocht en op maat gemaakt en zo werd Fanfare St.-Judocus  geüniformeerd.

Oprichting Damescomité en drumband

Omdat de financiële lasten steeds zwaarder begonnen te drukken, werd besloten over te gaan tot de oprichting van een Damescomité op 26 december 1969. Zij brachten met diverse acties zoveel geld bij elkaar, dat kon worden overgegaan tot het oprichten van een drumband, die zich op 25 juni 1971 voor het eerst aan de St.-Jooster gemeenschap presenteerde.

En verder…

In de loop der jaren werden de tweedehands uniformen vervangen door nieuwe en werd het instrumentarium geheel vernieuwd. De drumband is na een aantal jaren ter ziele gegaan, maar in de in 1983 opgerichte jeugdfanfare leren de jeugdige muzikanten nu nog steeds op ontspannende manier het musiceren en worden ze voorbereid om tot het grote korps te kunnen toetreden.

Fanfare St. Judocus besteedt veel aandacht aan de jeugdopleiding en biedt ieder lid de gelegenheid muzieklessen te volgen bij Myouthic of een andere muziekleraar. Door zowel met de jeugdfanfare als het grote orkest geregeld deel te nemen aan concoursen en (proms)concerten, wordt gewerkt aan het muzikale niveau.

Scroll naar boven